Τρομπάκι συμπλέκτου άνω MAN 362 Κωδ. FTE : KG2597.1.1