Περιγραφή

ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ACTROS ΕΜΠΡΟΣ L 5016 80008

619 420 00 38 MERCEDES

619 420 02 38 MERCEDES

623 420 12 38 MERCEDES

623 420 14 38 MERCEDES

652 420 00 38 MERCEDES

658 420 02 38 MERCEDES

942 420 00 38 MERCEDES

942 420 09 38 MERCEDES

942 420 12 38 MERCEDES

945 420 00 38 MERCEDES