Φτερωτή MAN Σ3-4 463 464 414

//Φτερωτή MAN Σ3-4 463 464 414

Φτερωτή MAN Σ3-4 463 464 414

150,00 χωρίς ΦΠΑ

Φτερωτή MAN Σ3-4 463 464 414

Φτερωτή MAN Σ3-4 463 464 414
Αριθμός φτερών: 9
Διάμετρος Εξωτερική :704mm

Κωδικός Εργοστασίου: 51066010256

Κωδικός:28148089

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

Product Description

Φτερωτή MAN Σ3-4 463 464 414

Φτερωτή MAN Σ3-4 463 464 414
Αριθμός φτερών: 9
Διάμετρος Εξωτερική :704mm

Κωδικός Εργοστασίου: 51066010256

Κωδικός:28148089

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ