τροχαλία δυναμού με φτερωτή

//τροχαλία δυναμού με φτερωτή