τρομπάκι συμπλέκτου άνω

//τρομπάκι συμπλέκτου άνω