ρεγουλατόρος φρένους οπίσθιος αριστερός

//ρεγουλατόρος φρένους οπίσθιος αριστερός