πλαστικό κάλυμμα καμπίνας

//πλαστικό κάλυμμα καμπίνας