Καινούργιος WABCO ECAS ρυθμιστής ύψους, κωδικός εργοστασίου 441 050 012 0