εσωτερική διάμετρος 80mm

//εσωτερική διάμετρος 80mm