εσωτερική διάμετρος 70mm

//εσωτερική διάμετρος 70mm