εσωτερική διάμετρος 55mm

//εσωτερική διάμετρος 55mm